طراحی فرش

نقش رایانه در طراحی فرش (در سه دهه اخیر)

عمده‌ترین عناصر زیبایی‌شناسی فرش همانا طرح، رنگ و نقش آن است که به آن هویت می‌بخشد. طراحان طی چندین سده توانسته‌اند زیباترین و دل‌انگیزترین طرح‌ها را به‌صورت نقشه فرش اجرا نمایند و این امر تا به امروز ادامه دارد. عمر استفاده از رایانه در طراحی فرش به بیش از سه دهه نمی‌رسد و در مقایسه با طراحی با دست کاملاً جوان است، با این‌حال توانسته امکانات وسیعی را پیش روی‌ ما قرار دهد؛ گرچه به دلیل استقبال نشدن گسترده از رایانه در زمینه‌های مختلف تولید فرش، حضور آن کمرنگ به‌نظر می‌رسد و باید در پی پاسخ گفتن به چالش‌های میان فضای سنتی طراحی با دست و رایانه باشیم. در این زمینه با سؤالاتی از این دست مواجهیم: آیا ورود رایانه به عرصه طراحی سنتی به اصالت‌های این هنر لطمه می‌زند؟ و یا اساساً حضور رایانه در این حوزه ضروری است؟ همچنین در صورتی که انبوهی از نقوش و طرح‌ها در رایانه ذخیره شده باشد و دیگری نیازی به یادگیری طراحی با دست احساس نشود آنگاه رابطه استاد و شاگردی آسیب نمی‌بیند؟ روش تحقیق این مقاله به‌صورت مطالعه موردی بوده و به منظور شناخت هر یک از روش‌های یاد شده در طراحی فرش، نیاز بوده است به بررسی تاریخی روند شکل‌گیری طراحی با دست، تأثیر ابزار در سرعت‌بخشی به تولید طرح‌های فرش و همچنین طراحی با استفاده از رایانه در مقایسه با طراحی با دست پرداخته شود. بدین منظور اطلاعات لازم از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه با استادان فن جمع‌آوری گردید. از مطالعه منابع یاد شده چنین بر می‌آید که هر یک از روش‌های دستی و رایانه‌ای در طراحی فرش مناسبات خاص خود را داراست که باعث شده وجوه افتراق و اشتراک میان این دو روشن گردد. با وجود این، امکانات و برنامه‌هایی که در نرم‌افزارهای رایانه‌ای پیش‌بینی شده بن‌مایه‌های تفکر و روش‌های طراحی با دست را دنبال می‌کند. ویژگی بارز رایانه در سرعت‌بخشی به تولید، هم در موضوع طراحی و هم در زمینه‌های دیگر فرش چون محاسبات اولیه، بافت و بازاریابی است. به‌نظر می‌رسد تمایل نداشتن طراحان سنتی فرش در استفاده از رایانه فی‌نفسه ربطی به کاربرد رایانه به‌عنوان ابزار ندارد، و دلایل این بی‌میلی را باید در جای دیگری جستجو کرد. مهم این است که جایگاه رایانه در طراحی فرش درست تعریف شود.

شناسایی عوامل موثر بر نوآوری در طرح و نقش قالی کاشان

در اقتصاد امروز که جهانی شدن و دانش مدار بودن مشخصه اصلی آن می باشد، نوآوری بعنوان قابلیت بکار بستن دانش های نوین به منظور بهبود تولید و خلق طرح ها و آثاری نو به شمار آمده و بعنوان مرکز و محور توانایی رقابت هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی بطور گسترده صورت گرفته است. مقاله حاضر به ایجاد نوآوری و عوامل موثر بر شکل گیری آن در قالی کاشان پرداخته است. گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و میدانی پیمایشی می باشد. جامعه آماری، شامل دو گروه (گروه اول صاحب نظران فرش دستبافت، گروه دوم خبرگان طراح کاشان) می باشد. فرمول حجم آماری 195 نفر می باشد که با توجه به کوکران، حجم نمونه برابر با 139 محاسبه گردیده است. تحلیل داده ها بر پایه آزمون های فریدمن و ویلکاکسون می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر طراحان کاشان، بکارگیری سایر هنرها و تلفیق نقوش با یکدیگر تاثیر بیشتری بر نوآوری در طرح دارد و سایر عوامل از جایگاه پایین تری برخوردار می باشد. اهداف تحقیق؛ شناسایی عوامل موثر بر نوآوری در طرح و نقش فرش کاشان، رتبه بندی عوامل موثر بر نوآوری در طرح و نقش فرش کاشان. شوالات تحقیق؛ چه عواملی بر نوآوری در طرح و نقش فرش کاشان موثر می باشد اولویت عوامل موثر بر نوآوری چگونه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.